ARWIMONT
 
Polski   English


Spółdzielnia Pracy ARWIMONT otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków programu operacyjnego "POIR.00.00.00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój".
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania "POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Pracy ARWIMONT".
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.